Aivojen tulehdusreaktio on yhteydessä Alzheimerin taudin ensimerkkeihin – taustalla tutut riskitekijät

Viimeksi päivitetty: |

Ylipaino, alentunut insuliiniherkkyys ja krooninen matala-asteinen tulehdus ovat yhteydessä aivojen tulehdusreaktioon. Aivojen tulehdusreaktio taas on yhteydessä Alzheimerin taudin varhaisiin merkkeihin.

Tuoreessa Neurology-lehdessä julkaistavassa suomalaistutkimuksessa selvisi, että tutut aineenvaihdunnalliset riskitekijät olivat yhteydessä neuroinflammaatioon niillä aivoalueilla, jonne amyloidia kertyy ensimmäiseksi Alzheimerin taudissa.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että aineenvaihdunnalliset riskitekijät, kuten ylipaino, alentunut insuliiniherkkyys ja krooninen matala-asteinen tulehdus, ovat yhteydessä lisääntyneeseen muistisairausriskiin. 

Tutkimuksia, joissa olisi selvitetty aineenvaihdunnallisten riskitekijöiden yhteyttä aivojen tulehduksellisiin muutoksiin, ei ole aiemmin julkaistu.

Tutkimukseen rekrytoitiin THL:n väestöpohjaisen Terveys 2000 -tutkimuksen perusteella 54 noin 70-vuotiasta tutkittavaa, joilla ei ollut diagnosoitu muistisairautta. 

aivojen tulehdusmuutoksia
Tutkittavilla, joilla amyloidia oli vasta alkanut kertyä, amyloidin ja neuroinflammaation väliltä löydettiin yhteys niiltä aivoalueilta, jonne amyloidia alkaa ensimmäiseksi kerääntyä Alzheimerin taudissa. Alueet näkyvät kuvassa väritettyinä. (Kuva: Turun yliopisto)

Tutkittaville tehtiin amyloidikertymistä ja inflammaatiomuutoksista kertovat kuvaukset. Osalta tutkittavista otettiin myös aivo-selkäydinnestenäyte, josta määritettiin varhaisessa Alzheimerin taudissa nousevien tulehdusmerkkiaineiden pitoisuudet sekä Alzheimerin taudin diagnostiikassa määritettäviä proteiineja.

Niillä tutkittavilla, joilla amyloidia oli vasta alkanut kertyä, todettiin vahva yhteys aivojen amyloidikertymien ja aivojen inflammaatiomuutosten välillä. Kun tarkasteltiin koko tutkimusjoukkoa, yhteyttä ei löytynyt. 

Näyttää siis siltä, että aivojen tulehdusreaktiota säätelevien mikrogliasolujen aktivaatio liittyisi nimenomaan varhaisimpiin amyloidikertymiin, mutta ei enää tilanteeseen, jossa amyloidia on kertynyt aivoihin jo pidemmän aikaa.

”Aineenvaihdunnallisten riskitekijöiden ja Alzheimerin taudin välinen yhteys voisi selittyä ainakin osin neuroinflammaatiolla. ”

Tohtorikoulutettava Sini Toppalan tutkimuksessa koehenkilöiltä tutkittiin lisäksi verinäytteestä paastosokeri ja -insuliiniarvot sekä matala-asteista tulehdusreaktiota heijastava herkkä C-reaktiivinen proteiini  eli CRP. 

Tulosten perusteella korkeampi painoindeksi, alentunut insuliiniherkkyys ja herkkä CRP olivat yhteydessä aivojen tulehdusreaktioon niillä aivoalueilla, jonne Alzheimerin taudissa amyloidia kertyy ensimmäiseksi.

Aineenvaihdunnallisten riskitekijöiden ja Alzheimerin taudin välinen yhteys voisi siis selittyä ainakin osin neuroinflammaatiolla. 

Tutkimustulokset julkaistaan American Academy of Neurologyn julkaiseman Neurology-lehden maaliskuun 2021 numerossa. Verkossa artikkeli julkaistiin tammikuun lopussa.

Lue myös:

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit