Ajattelu ja tunteet

Tunnelukot saavat ihmisen jämähtämään vaikeuksiinsa – tutustu 18 skeemaan

Tunnelukot eli skeemat ovat lapsuudessa omaksuttuja, läpi tilanteiden toistuvia haitallisia ajattelun ja asennoitumisen tapoja. Tietoisuus omista tunnelukoista voi auttaa jos ei pääsemään irti niin ainakin tulemaan paremmin toimeen niiden kanssa.