Avoimuus on uteliaisuutta niin ulkoisille kuin sisäisille kokemuksille

Päivitetty: 28.11.2020 | Julkaistu: |

Avoimuus uusille kokemuksille on yksi viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä ulospäin suuntautuneisuuden, tunnollisuuden, sovinnollisuuden ja neuroottisuuden ohella.

Avoimus näkyy mielikuvituksen rikkautena ja älyllisenä uteliaisuutena

Avoimuutta uusille kokemuksille kuvataan muun muassa seuraavien ulottuvuuksien avulla:  

Avoimuus voi näkyä mielikuvituksen rikkautena. Uusille kokemuksille avoin herkistyy esteettisten kokemusten äärellä. Avoimuus tarkoittaa myös avoimuutta myös omille tunteille ja tuntemuksille. Luonteeltaan avoimet pitävät lisäksi vaihtelusta ja ovat älyllisesti uteliaita.   

Vain vähän avoimet pitävät kiinni totutusta

Avoimuus-jatkumon toisessa päässä ovat he, jotka suhtautuvat uusiin kokemuksiin – niin ulkoisiin kuin sisäisiin – epäilevästi. Heille tärkeitä ovat perinteet ja käyttäytyminen tavalla, jota pidetään yleisesti ”normaalina”. Tutut ja turvalliset rutiinit ovat heille tärkeämpiä kuin uudet kokemukset.

Useimmat ihmisisitä asettuvat jatkumolla näiden ääripäiden välille.

Avoimuus on yhteydessä luovuuteen ja älykkyyteen. Siksi moni kokemuksille avoin pärjää taiteellisilla aloilla, mutta toisaalta myös luovana tieteentekijänä.

Avoin innostuu helpommin myös vaarallisista kokeiluista

Koska kokemuksille avoin on laajasti utelias ja kokeilunhaluinen, on piirteellä myös varjopuolensa: Avoin lähtee muita helpommin mukaan myös kokeiluihin, joihin joihin sisältyy riskejä tai jotka voivat olla suorastaan vaarallisia. He esimerkiksi ovat  muita kiinnostuneempia huumekokeiluista.

Huumaavien aineiden ja avoimuuden suhdetta on tarkasteltu myös toisin päin: Esimerkiksi psilosybiinin (ns. ”taikasienet”) ja LSD:n on huomattu lisäävän ihmisten avoimuutta uusille kokemuksille. Psilosybiinin vaikutukset voivat kestää pitkäänkin.

Avoimien tyyppien kokeilunhalukkuus näkyy myös asenteissa seksiä kohtaan. Heillä on enemmän seksikokemuksia ja mielikuvituksellisempia fantasioita.

Avoin on muita herkempi muutamaan puoluekantaansa

Avoimuus näkyy myös poliittisessa suuntautumisessa. Avoimet ovat liberaalimpia ja vähemmän kiinnostuneita perinteisemmästä, konservatiivisesta ja autoritaarisesta politiikasta.

Toisaalta on myös huomattu, että  avoimien voi olla muita helpompi muuttaa puoluekantaansa.

Eri ikäisillä avoimuuskin on erilaista

Eri-ikäiset ihmiset saattavat olla avoimia eri tavalla: Eräässä tutkimuksessa nuoret ihmiset olivat avoimia erityisesti tunteille ja keski-ikäiset olivat avoimia erityisesti ideoille. Heitä vanhemmat puolestaan olivat avoimia sekä tunteille että ideoille.

guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit