Helikopterivanhemmat ovat usein perfektionisteja – myös ahdistuneisuus vaikuttaa

Viimeksi päivitetty: |

Lastansa ylenpalttisesti suojeleva ja liikaa auttava helikopterivanhempi saattaa olla perfektionisti, tuoreesta tutkimuksesta selviää. Myös ahdistuneisuus ja pelot vaikuttavat helikopterivanhemmuuden taustalla.

Kova vaatimustaso yltää myös lapseen

Perfektionisteilla on korkeavaatimustaso sekä itseään että muita kohtaan. Vaatimuksilta eivät säästy edes omat lapset. Siksi ei ole tavatonta, että lapsiltaan täydellistä suoritusta odottava vanhempi puuttuu lastensa asioihin aivan liikaa.

Helikopterivanhemmaksi voi päätyä melkein missä vaiheessa vanhemmuutta vain, sillä olipa lapsi minkä ikäinen tahansa, hänellä riittää yllin kyllin opeteltavaa.

On aivan liian turhauttavaa katsoa, kun potkuhousuinen yrittää punnertaa itseään päinmakuulta selinmakuulle. Anna, kun äiti tai isä auttaa, kas noin!

Reippaasti toimeen tarttuva helikopterivanhempi voi puuttua nelivuotiaansa leivänvoiteluyrityksiin, koska sillä tavalla asia hoituu paljon nopeammin ja siistimmin.

Koululaisenkaan ei missään tapauksessa kannata antaa itse pakata reppuaan, sillä vain aikuinen osaa kunnolla varmistaa, että kaikki tarvittava tulee mukaan.

Erityisen kiusaannuttavaa helikopterivanhemmuus on aikuistuvalle nuorelle. Yritä siinä itsenäistyä, maksaa laskuja, laittaa ruokaa tai sisustaa, kun yli-innokas helikopterivanhempi pörrää lähietäisyydellä jatkuvassa toimintavalmiudessa.

Helikopterivanhempi ei päästä irti lapsen kasvaessa

Helikopterivanhempi puuttuu lapsensa elämään tavoilla, jotka eivät ole lapsen kehitysvaiheen näkökulmasta asianmukaisia ja tekee lapsensa puolesta asioita, jotka lapsi voisi vallan hyvin tehdä itse.

”Tällaiset vanhemmat eivät mukauta vanhemmuuttaan lapsen kasvaessa eivätkä anna lapselleen tilaa ja vapautta oikeassa suhteessa lapsen ikään. He haluavat kontrolloida lastensa elämää”, vanhemmuustyylejä tutkiva professori Chris Segrin Arizonan yliopistosta kertoo.

Helikopterivanhemmuutta on tutkittu enimmäkseen lapsen näkökulmasta

Ylihuolehtivan vanhemmuuden kielteisistä vaikutuksista lapsiin tiedetään jo paljon. Sen tiedetään voivan johtaa ahdistuneisuuteen, sopeutumisvaikeuksiin, päihteiden väärinkäyttöön ja jopa narsismiin 18–25-vuotiaiden keskuudessa.

Paljon vähemmän sitä vastoin tiedetään siitä, miksi joistain vanhemmista tulee helikopterivanhempia.

”Helikopterivanhemmuutta käsitelleessä tutkimuksessa on tähän mennessä keskitytty selvittämään ylihuolehtivan vanhemmuuden vaikutuksia lapsiin. Kukaan ei ole perehtynyt siihen, mikä saa vanhemman toimimaan tällä tavalla”, Segrin sanoo.

Segrinin ja hänen kollegoidensa tuoreesta tutkimuksesta selviää, että perfektionismi voi hyvinkin olla yksi helikopterivanhemmuutta selittävä voima.

”Perfektionismi on piirre, joka ajaa ihmisen tavoittelemaan menestystä,  täydellisiä suorituksia ja tunnustusta niistä”, Segrin sanoo.

Lapsen menestys on perfektionistivanhemman oman arvon mitta

Perfektionistivanhemmalla voi olla vaikeuksia erottaa toisistaan oma ja lapsensa toiminta. Lapsen saavutuksista tulee vanhemman saavutuksia ja epäonnistumisista vanhemman epäonnistumisia.

”En tarkoita, etteivätkö perfektionistivanhemmat välittäisi lapsistaan. He vain käyttävät mittatikkuna lastensa menestystä puntaroidessaan omaa arvoaan ja onnistumistaan vanhempina”, Segrin sanoo.

Ahdistuneisuudellakin yhteys ylihuolehtivaan vanhemmuuteen

Segrinin aikaisemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että perfektionismin lisäksi ahdistuneisuus vaikuttaa helikopterivanhemmuuden taustalla.

Ahdistuneet vanhemmat saattavat velloa tekemissään virheissä eivätkä halua, että heidän lapsensa toistavat samat virheet.

”Ahdistuneisuuteen taipuvaiset vanhemmat murehtivat ja huolehtivat. Helikopterivanhemmuus saattaa olla heidän tapansa yrittää välttää [kuviteltuja] vaaroja”, Segrin sanoo ja täsmentää vielä, että ahdistuneisuus ei välttämättä johda helikopterivanhemmuuteen, mutta se on ”yksi ainesosa keitoksessa”.

Jos vanhemmalla on muutakin elämää, lapselle jää tilaa löytää oma tiensä

Segrin toivoo, että heidän tutkimuksensa lisäisi ymmärrystä helikopterivanhemmuuden sudenkuopista niin lapsille kuin vanhemmille itselleen.

Helikopterivanhemman olisi hänen mielestään hyvä opetella näkemään itsensä itsenäisenä ja lapsestaan erillisenä yksikkönä.

”Joskus huomaan erityisesti äideistä, kuinka he määrittelevät itsensä ennen kaikkea äitiyden kautta. Äidin ja hänen lastensa välisen rajan hämärtyminen ei tue tervettä vanhemmuutta”, Segrin sanoo.

”Vanhemmilla on hyvä olla omakin elämä – työ, harrastuksia, ihmissuhteita – ettei käy niin, että vielä nelikymppisistäkin lapsista huolehditaan kuin he eivät olisi aikuistuneet ollenkaan”, Segrin sanoo.

Irti päästäminen on tärkeää tietysti myös lasten hyvinvoinnin kannalta.

”Lapsille on annettava tilaa löytää oma tie omaan elämäänsä.”

NÄIN TUTKITTIIN

Segrin ja hänen kollegansa selvittivät perfektionismin ja helikopterivanhemmuuden yhteyttä kahdella tutkimuksella.

Ensimmäisessä tutkimuksessa kaikkiaan 302 nuoren aikuisen vanhempaa vastasi väitteisiin, joiden avulla kartoitettiin heidän perfektionismiaan ja kasvatustyyliään. Toisessa tutkimuksessa 290 nuorta aikuista vastasi kysymyksiin heidän vanhempiensa kasvatustyyleistä.

Molemmat tutkimukset vahvistivat, että perfektionismi ja helikopterivanhemmuus ovat yhteydessä toisiinsa.

LÄHTEET

Lähde: Perfectionists May be More Prone to Helicopter Parenting, Study Finds
Tutkimusviite: Segrin, C., Burke, T. J., & Kauer, T. (2020). Overparenting is associated with perfectionism in parents of young adults. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 9(3), 181–190. https://doi.org/10.1037/cfp0000143
Artikkelin kuva: Drew Hays

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit