INFJ – Introvertit Myers–Briggsin tyyppi-indikaattorin mukaan

| |

INFJ on erittäin sitoutunut arvoihinsa ja hänestä on tärkeää tehdä järjestelmällistä työtä niiden eteen. Hän on päättäväinen ja voimakastahtoinen idealisti, jonka on suhteellisen helppo luoda ihmissuhteita ja olla tekemisissä toisten kanssa.

INFJ on erittäin harvinainen persoonallisuustyyppi. Heitä on väestöstä vain alle yksi prosentti.

  • I = Introvertti (asenne ympäristöön)
  • N = Intuitiivinen (tapa hankkia informaatiota)
  • F = Tunteva (päätöksenteon peruste)
  • J = Järjestelmällinen (elämäntyyli)

Tämä persoonallisuustyyppi on viestijänä taitava, ja siksi häntä pidetään melko sosiaalisena. Introverttinä hän kuitenkin tarvitsee paljon omaa rauhaa akkujensa lataamiseen. Joskus INFJ saattaa vetäytyä omiin oloihinsa päiväkausiksi.

INFJ on herkkä perfektionisti, joka varjelee yksityisyyttään erittäin tiukasti.

Herkät tuntosarvet tunnelmille ja kritiikille

INFJ jos kuka aistii heti huoneeseen astuttuaan, millainen tunnelma ihmisten välillä vallitsee. Hän imee tunteet ja tunnelmat itseensä pesusienen tavoin, mikä välillä – ymmärrettävästi – on kovin väsyttävää.

Herkkä INFJ ottaa itseensä kohdistuvan kritiikin niin raskaasti, että saattaa puolustautua kritiikin uhkaa vastaan varmistelemalla etukäteen, että hän ei varmasti tuota kenellekään pettymystä ja että kaikki ovat tyytyväisiä.

INFJ:n kannattaa olla tämän ominaisuutensa kanssa varuillaan, jotta hän ei vahingossa päädy mielistelemään muita itsensä kustannuksella.

Olemassaolon suurempi tarkoitus

INFJ tuntee voimakkaasti, että hän on olemassa jotain suurta tarkoitusta varten ja että hänen on koko ajan kehityttävä ja tultava paremmaksi ihmiseksi. Välillä hän ei välttämättä tiedä, mikä tämä suurempi tarkoitus on, mikä on hänestä kovin turhauttavaa.

Onkin melko tyypillistä, että INFJ:llä on koko ajan meneillään jos jonkinlaista projektia itsensä kehittämiseksi ja haitallisina pitämiensä tottumusten karsimiseksi.

Tutustu myös: Oletko introvertti vai ekstrovertti? Tee testi

Työtä suurella liekillä, ihanteet ja arvot edellä

Työssään INFJ on parhaimmillaan silloin, kun hän tuntee tekevänsä työtä ihanteitaan tavoitellen. Yksitoikkoiset rutiinitehtävät eivät juuri puhuttele.

INFJ tekee tinkimättömästi työtä päämääriensä saavuttamiseksi, minkä vuoksi uupuminen ja stressaantuminen on hänelle tavallista. Loppuunpalaminenkin uhkaa tätä asiaansa  intohimoisesti ajavaa introverttiä.

Koska INFJ:t ovat parhaimmillaan omien arvojensa ja ihanteidensa puolestapuhujina, moni heistä päätyy yrittäjäksi. “Mahdottoman saavuttaminen vain kestää vähän pitempään”, on hänen mottonsa silloin, kun hän uskoo intohimoisesti asiaansa.

INFJ voi päätyä myös auttamaan toisia löytämään oman tiensä ja tarkoituksensa. SIksi moni heistä ryhtyy psykologiksi, life coachiksi tai muuksi henkiseksi suunnannäyttäjäksi.

Lähteet:
16 MBTI Types
Asianajaja-persoonallisuus
21 Signs That You’re An INFJ, the Rarest Personality Type

Artikkelin kuva: Caleb George/Unsplash


Mikä Myers-Briggs?

Myers–Briggsin tyyppi-indikaattori (MBTI) kuvaa persoonallisuutta neljällä ulottuvuudella:

  • Asenne ympäristöön: E tai I (ekstrovertti tai introvertti)
  • Tapa hankkia tietoa: S tai N (tosiasiallinen tai intuitiivinen)
  • Päätöksenteon peruste: T tai F (ajatteleva tai tunteva)
  • Elämäntyyli: J tai P (harkitseva tai spontaani)

Näiden kirjainten yhdistelmästä saadaan 16 erilaista tyyppiä. Tällä sivustolla – teemansa mukaisesti – näistä tyypeistä käsitellään tarkemmin kaikki I-kirjaimella alkavat eli introvertit.

Vaikka MBTI on edelleen maailman käytetyimpiä persoonallisuustestejä, viime vuosina sitä on kritisoitu ankarasti. Tiivistelmän kritiikin avainkohdista löydät jutusta INFJ, ISFJ, INTP… Onko Myers–Briggsin persoonallisuustestissä mitään mieltä?


Introverttityypit Myers-Briggsin mukaan:

ISTJ | INTJ | INFJ | ISFJ | INTP | INFP | ISFP | ISTP


Edellinen

ISFJ – Introvertit Myers–Briggsin tyyppi-indikaattorin mukaan

INTJ – Tällainen introvertti olet Myers–Briggs-tyypittelyn mukaan

Seuraava