Introvertti

Introvertti kääntyy kohti sisäistä maailmaansa ja väsyy ekstroverttia herkemmin porukassa. Introvertti on introvertti syntymästään, mutta siihen, millaiseksi kunkin introversio, ekstroversio (tai jotain siltä väliltä) kehittyy käytännössä kunkin yksilön kohdalla, vaikuttavat perimän lisäksi myös perhe, kasvuympäristö ja elämänkokemukset.