Isyys ei ole itsestäänselvyys – tahaton lapsettomuus on monen miehen elämän suuri kriisi

Viimeksi päivitetty: |

Miehen tahaton lapsettomuus jää monesti naisen lapsettomuuskokemuksen varjoon. Tänään alkava miesten viikko on hyvä hetki muistuttaa, että tahaton lapsettomuus varjostaa myös monen miehen elämää. 

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n tekemän kyselyn mukaan miehet kokevat lapsettomuuden edelleen stigmana ja tabuna, josta ei ole helppo puhua avoimesti. 

”Elämässäni ei ole koskaan ollut näin pitkää (tässä vaiheessa vajaa neljä vuotta) jaksoa yhtämittaista surua. Tämä on elämäni suurin kriisi”, kertoo kyselyyn vastannut mies.

Simpukka selvitti verkkokyselyn avulla miehiltä, miltä lapsettomuus heistä tuntui. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 77 tahatonta lapsettomuutta kohdannutta miestä. 

Lapsettomuuden kokemus heijastui kaikille elämänalueille 

Useat vastaajista kertoivat lapsettomuuden olevan siihenastisen elämän vaikein asia. Lapsettomuuden kokemus ulottui monelle elämänalueelle: pari- ja ystävyyssuhteisiin, töihin ja talouteen, elämäntapoihin ja elämän mielekkääksi kokemiseen

Lapsettomuuden kerrottiin aiheuttavan surun, häpeän, pelon ja näköalattomuuden tunteita. Lapsettomuuden myötä päivittäistä elämää kuormittivat myös mielialan vaihtelut. 

Ystävien vauvauutiset herättävät kateutta ja katkeruutta

Moni vastaaja toi esiin lähipiirin lapsiperheellistymisen onnistumiseen liittyviä kateuden ja katkeruuden tunteita sekä muiden ihmisten ymmärryksen puutetta. 

Kyselyn mukaan monet ihmiset osasivat kohdata lapsettoman miehen myötätuntoisesti, mutta valitettavan usein kohtaamisiin liittyi ajattelemattomia kommentteja.

”Olin täysin ulkopuolinen” – miehen lapsettomuuskokemus jää usein näkymättömäksi

Miehet voivat tuntea olevansa lapsettomuuden hoitoprosessissa näkymättömiä. 

Vaikka yhä useammin miehet huomioidaan lapsettomuushoidoissa tasavertaisesti, löytyi edelleen kokemuksia, joissa hoitohenkilökunta sivuutti miespuolisen lapsettoman täysin. 

”Minua ei huomioitu tai tuettu mitenkään. Minä olin täysin ulkopuolinen ja ainoastaan siittäjä”, kyselyyn vastannut mies muistelee. 

Kyselyn vastauksissa korostui tarve tasapuoliseen kohteluun, aitoon kohtaamiseen sekä miesten osallistamiseen ja voinnin tiedusteluun.

Lapsettomuus opettanut empaattisuutta ja kirkastanut arvoja

Lapsettomuuden kokemus toi kuitenkin mukanaan myös joitakin hyviäkin asioita. 

Yli puolet vastaajista kertoi lapsettomuuden kokemuksen vahvistaneen parisuhdetta. Lisäksi usea vastaaja kertoi lapsettomuuskokemuksen kasvattaneen heitä ihmisinä. 

Useampi kuin joka neljäs koki tulleensa empaattisemmaksi ja elämän tärkeysjärjestyksensä kirkastuneen.

Kysely vahvisti tietoa siitä, että miehet kärsivät tahattomasta lapsettomuudesta siinä missä naisetkin. 

Miehen lapsettomuuden yleinen syy: kumppanin puuttuminen

Kaikki tahattomasti lapsettomat miehet eivät käy läpi lapsettomuushoitoja. Kumppanin puuttuminen on yhä yleisempi syy lapsettomaksi jäämiseen miehillä. 

Kaiken kaikkiaan kysely osoitti miesten kokevan tahattoman lapsettomuuden vaativana elämänkriisinä ja vaikeina tunteina, joka vaatii tasa-arvoisempaa huomioimista niin miesten läheisiltä, terveydenhuollon henkilöstöltä että koko yhteiskunnalta.

Lähde: Simpukka

Lue myös:

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit