Jako A- ja B-tyypin persoonallisuuksiin nojaa vanhentuneisiin käsityksiin persoonallisuudesta

Viimeksi päivitetty: |

Oletko persoonallisuudeltasi kilpailuhenkinen A-tyyppi vai letkeämpi B-tyyppi? Vastaus: et kumpaakaan. Piirteitä sinulla toki voi olla molemmista.

A-tyypin persoonallisuuden synty

Jako lienee monelle jo vanha tuttu: A-tyypin persoonallisuus on kilpailunhaluinen, järjestelmällinen, kärsimätön, kunnianhimoinen, hyökkäävä ja nopea käänteissään. B-tyyppi taas on kaikkea, mitä A-tyyppi ei ole – loivaliikkeisempi, rauhallisempi ja rennompi.

Teoria A-tyypin persoonallisuudesta on peräisin 1950-loppupuolelta, jolloin kardiologit Meyer Friedman ja Ray Rosenman väittivät, että A-tyypin persoonallisuus altistaa sydän- ja verisuonisairauksille.

Sittemmin teoria A-tyypin persoonallisuuden ja sydän-ja verisuonitautiriskin yhteydestä on moneen otteeseen kyseenalaistettu. Esimerkiksi laajaan aineistoon ja yli 20 vuosikymmenen seurantaan pohjaavassa Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa huomattiin, että A-tyyppisyys voi yllättäen jopa hieman suojata sydänkuolemalta.

Tyyppitutkimusta rahoitti tupakkateollisuus

Tyypittelyn luotettavuutta ei varsinaisesti lisää sekään, että tupakkateollisuus rahoitti Friedmanin ja Rosenmanin tutkimuksia. Sen intresseissä oli väittää, että tietynlainen persoonallisuustyyppi – eikä suinkaan tupakointi – altistaa sydän- ja verisuonisairauksille.

Friedmanin ja Rosenmanin tutkimuksilla on puutteistaan huolimatta ollut suuri merkitys terveyspsykologialle ja ymmärrykselle siitä, kuinka ihmismieltä ei voida jättää ottamatta huomioon fyysisestä terveydestä puhuttaessa.

Vaikka yhteys sydän- ja verisuonitauteihin todettiin kestämättömäksi, ajatus A- ja B-tyypin persoonallisuuksista jäi elämään psykologian tutkimuksessa. Vuonna 1989 tehdyssä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että kahtiajako em. persoonallisuustyyppeihin on todellinen ja että ihmiset luonnostaan ovat joko A- tai B-tyyppiä. Tätä oletusta kannatettiin pitkään.

”A-tyypin persoonallisuutta ei ole olemassa”

Vuonna 2018 kanadalainen tutkija Michael Wilmot päätti toistaa vuoden 1989 tutkimuksen nähdäkseen, miten käy, kun tyyppien analysoinnissa otetaan käyttöön otetaan uudet menetelmät vanhentuneiden tilalle. Tulos: A-tyypin persoonallisuutta ei ole olemassa.

”A-tyypin persoonallisuus on harhaanjohtava, mutta edelleen tavattoman suosittu käsite”, Wilmot sanoo.

Hän ei kuitenkaan pidä vanhaa tutkimusta täysin arvottomana. Tyypittelyn sijaan hänestä olisi kuitenkin hedelmällisempää puhua A-tyyppisestä käyttäytymisestä ja siihen liitettävistä ominaisuuksista ja toimintatavoista.

Wilmot sanoo, että totta kai on ihmisiä, jotka ovat kilpailuhenkisempiä, työteliäämpiä, vauhdikkaampia ja kärsimättömämpiä kuin toiset, mutta tyypittelyn sijaan näitä piirteitä pitäisi tarkastella jatkumolla – ei karsinoituina joko/tai-kategorioihin. Samaa sanotaan nykyisin kaikista persoonallisuuksien tyypittelyyn pohjautuvista teorioista.

A-tyypin persoonallisuuteen liitettyjä piirteitä

A-tyypin persoonallisuudesta on perinteisesti sanottu, että hän on:

 • ulospäin suuntautunut
 • kunnianhimoinen
 • jäykän järjestelmällinen
 • kärsimätön
 • proaktiivinen
 • kireä
 • työholisti
 • stressaaja
 • korkeaa statusta arvostava
 • tiukka aikatauluttaja
 • tuottelias
 • helposti ärsyyntyvä
 • kilpailuhenkinen
 • impulsiivinen
 • vihamielinen

Jenkins Activity Survey, yksi käytetyimmistä A-tyypin persoonallisuutta mittaavista testeistä, jakaa A-tyypin persoonallisuuspiirteet ja toimintatavat  kolmeen luokkaan, jotka ovat 1) vauhti ja kärsimättömyys, 2) työhön sitoutuneisuus ja 3) energinen kilpailuhenkisyys.

B-tyypin persoonallisuuteen liitettyjä piirteitä

B-tyypin persoonallisuudesta löytyy vähemmän pitkiä piirrekuvauksia, sillä sitä on perinteisesti pidetty ennen kaikkea tyyppinä ”joka ei ole A-tyypin persoonallisuus”.

B-tyyppiin liitettyjä piirteitä ovat muun muassa rentous, rauhallisuus, luovuus, kiireettömyys ja taipumus pohdiskeluun.

Kuten näitä listoja lukiessa on helppo huomata, jäykkä jaottelu tyyppeihin ei tosiaan ole tarkoituksenmukaista.

Vaikka sinussa olisi enemmän A-tyypin ominaisuuksia, et todennäköisesti ole kaikkea A-tyyppiin niputettua: Vaikka olisit kunnianhimoinen, et välttämättä ole impulsiivinen. Tai vaikka olisit impulsiivinen, et välttämättä ole kunnianhimoinen.

Saatat olla B-tyypin tapaan rento ja luova, mutta voit silti olla ulospäin suuntautunut ja kunnianhimoinen. Saatat pitää pohdiskelusta, mutta olla myös helposti ärsyyntyvää sorttia.

Tyypittelyä hedelmällisempää onkin noudattaa Wilmotin ohjetta eli miettiä, millä tavalla eri piirteistä ja toimintatavoista on haittaa tai hyötyä yksilölle. Sitä kautta päästään myös pohtimaan keinoja, joiden avulla hyödyllisiä toimintatapoja on voisi oppia ja käyttää siten hyväksi ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen niin työssä kuin muussa elämässä.

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit