Onnellinen työntekijä saa aikaan enemmän

| | ,

Onnelliset työntekijät ovat muita tuotteliaampia,
työntekijöiden tunnetiloja työpäivän aikana selvittänyt tuore tutkimus
paljastaa.

Hiroshiman yliopiston tutkimuksessa kartoitettiin japanilaisomisteisella lelutehtaalla Laosissa työskentelevien työntekijöiden tunnetilojen vaikutusta työn tuottavuuteen.

Apuna tutkimuksessa käytettiin erilaisia fysiologisia
muutoksia mittavaa biometristä ranneketta.

Tarkastelussa työpäivän aikana koetut tunnetilat

On tiedetty jo pitkään, että työntekijöiden tuottavuuden,
työolosuhteiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin välillä on selkeä yhteys.

Onnellisuutta työnteon aikana kartoittanut tutkimus syventää
ymmärrystä siitä, millä tavalla työpäivän aikana koetut tunnetilat vaikuttavat
tehokkuuteen, tutkijat sanovat.

Tutkimusta johtanut professori Yoshiko Kadoya kertoo, että tutkimuksen tuloksia kannattaa hyödyntää monipuolisesti organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.

”Työntekijöiden tunteiden huomioiminen on otettava osaksi niin työnkulkujen kuin työympäristöjen suunnittelua”, Kadoya sanoo.

Aiheeseen liittyvää: Uhkaako työuupumus? Tee testi

Päätelmiä tunnetiloista sykevaihtelun perusteella

Tutkimuksessa 15 tehtaan leluja maalaavaa työntekijää käyttivät kolmen päivän ajan ranneketta, joka mittasi tarkoitukseen kehitetyn ohjelman avulla muun muassa työntekijöiden liikkeitä, ihon lämpötilaa, unen laatua ja sykevaihtelua.

Sykevaihtelu kertoo autonomisen hermoston
tilasta, minkä avulla tutkijat pystyvät tekemään päätelmiä ihmisen kokemista
tunnetiloista.

Mikään tunne ei laskenut tuottavuutta

Onnellisuuden lisäksi tutkimuksessa
selvitettiin vihaisuuden, rentoutuneisuuden ja surullisuuden vaikutusta
tuottavuuteen, mutta merkittävä yhteys havaittiin vain onnellisuuden ja
paremman tuottavuuden välillä.

Mielenkiintoista kyllä, mikään muu tunnetila – vihaisuus, surullisuus ja rentoutuneisuus – ei kuitenkaan laskenut tuottavuutta.

Lue myös: Sekä ihminen että kone ovat huonoja tulkitsemaan tunteita pelkästään kasvojen ilmeiden perusteella

Tunteita kiihtyvyyden ja mielihyvän
ulottuvuuksilla

Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa käytettiin James
A. Russellin circumplex-tunnemallia. Siinä kahdeksaa perustunnetta
tarkastellaan niiden tuottaman mielihyvän ja vireystilan/kiihtymisen ulottuvuuksilla.

Mallin mukaan erilaiset tunteet voivat joko nostaa tai
laskea vireystilaa sekä vaikuttaa mielihyvää lisäävästi tai laskevasti.
Esimerkiksi ilo sekä kiihdyttää että tuottaa paljon mielihyvää, kun taas
vaikkapa tyytyväisyys on leppeämpi olotila, joka saa kyllä aikaan mielihyvää,
mutta ei niinkään kiihdytä.

Tuottavuuden mittana käytettiin valmiiksi maalattujen
lelujen määrää työvuoron aikana.

Rannekkeella objektiivista dataa

Kyselylomakkein tai haastatteluin toteutettavissa
tutkimuksissa joudutaan aina tukeutumaan tutkittavien subjektiivisiin
arvioihin.

Kadoya toteaakin, että hänen mielestään ranneke on hyvä
apuväline tutkimukseen, sillä sen  avulla
työtekijöiden tunnetilojen ja tuottavuuden välisestä yhteydestä saadaan
kerätyksi objektiivista dataa työpäivän aikana vaihtelevista tunnetiloista.

Tutkijat muistuttavat tutkimustulosten rajoitteista ja tarpeesta lisätutkimuksiin: Koska tutkimus kesti ainoastaan kolme päivää, kaikki tekivät samaa työtä, tutkittavia oli vain 15 ja yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat naisia, tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia työntekijöitä, kaikenlaisia työtehtäviä ja erilaisia organisaatioita .

Lähde: Biometric devices help pinpoint factory workers’ emotions and productivity

Tutkimusviite: Kadoya, Y., Khan, M. S. R., Watanapongvanich, S., & Binnagan, P. (2020). Emotional Status and Productivity: Evidence from the Special Economic Zone in Laos. Sustainability12(4), 1544. https://doi.org/10.3390/su12041544


Lisää työelämästä:

Miten voit, etätöihin siirtynyt?

Koronavirus on siirtänyt monen toimistossa normaalisti töitä pakertavan konttorilta kotiin. Miten etätöihin siirtyminen on vaikuttanut ihmisten jaksamiseen ja vuorokausirytmiin? Asiaa tutkitaan nyt Helsingin yliopistossa. Jos sinä kuulut tähän porukkaan, voit…

5
2
äänet
Mitä pidit?

guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit