Persoonallisuuden piirteisiin voi vaikuttaa harjoittelun avulla

Viimeksi päivitetty: |

Voiko persoonallisuuden piirteitään muuttaa? Kyllä. Kuinka nopeasti? Kolmessa kuukaudessa. Näin rohkeasti väitetään tuoreessa sveitsiläistutkimuksessa. 

”Et koskaan muuttua saa”, lauletaan vanhassa iskelmässä. Se on älyttömin vaatimus ikinä. 

Ihminen ei ole koskaan valmis. Hän muuttuu, halusipa tai ei – mutta myös tietoisempi ja tavoitteellisempi muutos on mahdollinen. 

Käyttäytymistään ja tapojaan on mahdollista muuttaa – siitä lienee kokemusta lähes kaikilla: 

Sohva vaihtuu lenkkipolkuun ja makkara porkkanaan, somen päätön selailu laatuaikaan perheen kanssa, intohimoinen tavaroiden hamstraus kiihkeään konmaritukseen.

Mutta entäpä jos muutoksen tarve on syvempi? Voiko huithapelista tulla niin halutessaan tunnollisempi tai introvertistä ulospäin suuntautuneempi

Persoonallisuus muuttuu joka tapauksessa

Persoonallisuuden suhteellisen pysyvät piirteet muuttuvat ajan saatossa ja erilaisten elämän käänteiden myötä. 

Niin sanotuista viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä (Big Five) tiedetään, että ulospäin suuntautuneisuus, tunnollisuus ja avoimuus vähenevät iän myötä ja että neuroottisuus vähenee ensin, mutta alkaa taas vanhemmiten lisääntyä. 

Viides piirre, sovinnollisuus, ei persoonallisuusmuutoksia käsitelleen laajan meta-analyysin mukaan muuttunut yhtä selkeästi suuntaan tai toiseen kuin muut piirteet. 

Persoonallisuus voi toki muuttua myös äkistikin esimerkiksi onnettomuuden, aivojen vaurioitumisen seurauksena. 

Tunnollisemmaksi ja ekstrovertimmäksi harjoittelemalla

Tuoreen sveitsiläistutkimuksen mukaan nopea muutos voi olla mahdollinen myös tietoisen harjoittelun avulla. 

Zürichin yliopistossa kehitetyn persoonallisuuden piirteiden muutosta tukevan sovelluksen avulla koehenkiöiden haluama muutos onnistui muutamassa kuukaudessa. 

Puhelinsovellus annettiin 1500 koehenkilön käyttöön 3 kuukaudeksi, minkä jälkeen selvitettiin, olivatko tutkimukseen osallistuneiden persoonallisuuden piirteet muuttuneet heidän itsensä ennakkoon toivomalla tavalla. 

Sovellus sisälsi muun muassa tietoa persoonallisuuden piirteistä sekä työkaluja käyttäytymismuutosten aktivoimiseksi ja itsereflektion avuksi. Osallistujat saivat sovelluksen kautta myös palautetta edistymisestään päivittäin. 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista halusi vähentää emotionaalista haavoittuvuuttaan, lisätä tunnollisuuttaan tai tulla ulospäin suuntautuneemmaksi. 

Tutkimuksen aikana koehenkiöissä tapahtuvia muutoksia tutkijoiden lisäksi tarkkailivat myös tutkimukseen osallistuneiden ystävät ja perheenjäsenet. 

Koehenkilöistä he, jotka olivat mukana 3 kuukautta tai enemmän saavuttivat haluamansa muutokset todennäköisemmin kuin verrokkiryhmä, joka käytti sovellusta vain 2 kuukautta.

Muutos säilyi kuukausia tutkimuksen jälkeen

Mutta mitä tapahtui, kun sovelluksen käyttö loppui – muuttuivatko koehenkilöt takaisin entisenlaisikseen?

Kolme kuukautta sovelluksen käytön päättymisen jälkeen koehenkilöt tutkittiin taas. Silloin huomattiin, että muutokset olivat säilyneet ja paluuta vanhaan ei ollut tapahtunut. 

”Nämä yllättävät tulokset osoittavat, että emme ole persoonallisuutemme orjia”, psykologian professori Mathias Allemand Zürichin yliopistosta sanoo. 

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että ihminen todella voi muuttua ja että muutoksen ei välttämättä tarvitse viedä vuosia. 

Kiinnostavaa tutkijoiden mukaan on lisäksi huomata, kuinka vaivattomasti nykyaikaiset digitaaliset työkalut voidaan valjastaa tukemaan muutosta. 

Tutkijat myöntävät kuitenkin auliisti, että lisätutkimuksia digitaalisten interventioiden hyödystä ja tehokkuudesta tarvitaan.

Tutkimuksen kesto oli kovin lyhyt, jotta muutosten todellisuudesta pysyvyydestä voitaisiin tehdä lopullisia päätelmiä. 

Luonteen viilaminen elämäntapamuutoksen avuksi?

Tutkimus avaa joka tapauksessa mielenkiintoisia näkymiä: Millä tavalla persoonallisuuden piirteiden muokkaaminen voitaisiin jatkossa ottaa osaksi vaikkapa elämäntaparemonttia?

Jos ihminen pystyy opettelemaan tunnollisemmaksi, saattaa muutos auttaa myös esimerkiksi terveellisten ruokailutottumusten tai liikunnallisen elämäntavan opettelussa ja omaksumisessa. 

Tutkimus on julkaistu helmikuussa 2021 arvostetussa PNAS-tiedejulkaisussa. 


Tällainen on PEACH-persoonallisuusvalmentaja

Tutkimusta varten kehitetyn PEACH-sovelluksen avulla selvitettiin digitaalisen intervention vaikutusta silloin, kun tutkittavat työstivät itse toivomiaan persoonallisuuspiirteiden muutoksia. 

Sovelluksesta löytyy muun muassa keskustelubotti, päiväkirja, muistutuksia asetettuihin tavoitteisiin liittyen, videoita sekä työkaluja itsereflektion avuksi ja palautteen saamiseksi.

Viikoittain vaihtuvien teemojen sekä ”mini-interventioiden” avulla koehenkilöitä autettiin pysymään haluamallaan muutoksen tiellä. 

Toistaiseksi PEACH on ainostaan tutkimuskäytössä, mutta tutkijat uskovat, että tulevaisuudessa sen pohjalta saatetaan hyvinkin kehitellä kaikille avoin versio. (PEACH tulee sanoista PErsonality coACH.)

Lähde: Smartphone App to Change Your Personality
Kuva: Adobe Stock

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit