Persoonallisuus

Persoonallisuus tarkoittaa ihmisen yksilöllisiä ja suhteellisen pysyviä, synnynnäiseen temperamenttiin pohjaavia sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa muovautuvia psykologisisia ominaisuuksia.

Persoonallisuus on toisin sanoen tapa, ajatella, tuntea ja käyttäytyä ja toisaalta osa persoonallisuutta ovat myös enemmän aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin rooleihin sidotut sopeutumistavat, motiivit, tavoitteet, arvot, selviytymiskeinot.

Persoonallisuuteen liittyvät artikkelit: