Perustulo paransi kokeiluun osallistuneiden psyykkistä hyvinvointia monin tavoin

Viimeksi päivitetty: |

Perustuloa vuosina 2017–2018 saaneet olivat tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta kuin vertailuryhmään kuuluneet. He kokivat myös taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi.

Vähemmän masennusta, enemmän keskittymiskykyä, tehokkaampaa oppimista

Kyselyyn vastanneet perustulon saajat kokivat hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmän vastaajat. He olivat tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta, masennusta, alakuloa ja yksinäisyyttä.

Etenkin masennuksen kohdalla ero perustuloa edeltävään aikaan oli selkeä.

Lisäksi kokeiluun osallistuneet arvioivat kognitiivisen toimintakykynsä eli muistinsa, oppimisensa ja keskittymiskykynsä paremmaksi.  

”Perustuloa saaneet vastaajat kokivat myös toimeentulonsa ja taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmässä. Heistä useammat kokivat hallitsevansa taloutensa hyvin ja että heillä oli taloudellinen hätävara”, tutkimusryhmän päällikkö Minna Ylikännö Kelasta kertoo.

Luottamus ihmisiin, instituutioihin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin kasvoi

Perustuloa saaneet luottivat toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan instituutioihin sekä omaan tulevaisuuteensa ja vaikutusmahdollisuuksiinsa enemmän kuin verrokit.

Tämä voi johtua perustulon vastikkeettomuudesta, jonka on aiemmissa tutkimuksissa havaittu lisäävän ihmisten luottamusta järjestelmään.

”Tutkimuksen perusteella ei voida varmasti sanoa, että koeryhmän parempi hyvinvointi johtuisi juuri perustulon saamisesta. Toisaalta myös muissa maissa järjestetyistä alueellisista ja paikallisista perustulokokeiluista on saatu samansuuntaisia tuloksia hyvinvoinnin kohenemisesta”, Ylikännö sanoo. 

PERUSTULOKOKEILU

Perustulokokeilussa 2 000 työtöntä henkilöä sai verotonta perustuloa 560 euroa kuukaudessa riippumatta muista tuloistaan tai siitä, hakivatko he aktiivisesti töitä.

Perustulon saajat valittiin satunnaisesti niiden henkilöiden joukosta, jotka marraskuussa 2016 saivat työttömyysetuutta Kelasta. 

Vertailuryhmän muodostivat henkilöt, jotka saivat marraskuussa 2016 Kelasta työttömyysetuutta mutta eivät tulleet valituiksi perustulokokeiluun.

Kokeilu alkoi 1.1.2017 ja päättyi 31.12.2018. Sen toteuttamisesta päätti Juha Sipilän hallitus. Tavoitteena oli selvittää, miten Suomen sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia. Kela vastasi kokeilun toimeenpanosta.

Perustulo vahvisti autonomian tunnetta

Osalle perustulo kokeilu tarjosi uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan esimerkiksi vapaaehtoistyön tai omaishoivan muodossa.

Moni kertoi, että perustulo vahvisti autonomian tunnetta. Vaikka kuvaukset perustulon vaikutuksista olivat yleisesti melko myönteisiä, joillekin kokeilu oli myös luonut painetta työllistyä ja vaikeuksia jaksamisessa.

”Perustulo näyttää lisänneen aktiivisuutta eri muodoissa niillä, jotka olivat aktiivisia jo aikaisemminkin. Sen sijaan niillä, joiden elämäntilanne oli ennen kokeilua haastava, perustulo ei näytä poistaneen ongelmia”, professori Helena Blomberg-Kroll Helsingin yliopistosta arvioi.

Perustulokokeilun hyvinvointivaikutuksia selvitettiin kyselytutkimuksella, joka tehtiin puhelimitse juuri ennen kokeilun päättymistä. 

lista perustulon vaikutuksista hyvinvointiin
Lista perustulon vaikutuksista hyvinvointiin on pitkä. (Taustan kuva: Sylas Boesten)

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

guest
2 Kommenttia
vanhimmat
uusimmat eniten ääniä saaneet
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit
Ihmisoikeudet edellä
Ihmisoikeudet edellä
2 vuotta sitten

Perustulo on otettava käyttöön, olipa siitä taloudellista hyötyä tai tappiota, sillä tämä on ihmisoikeuskysymys eikä vain taloudellinen asia. Meillä on velvollisuus kitkeä yhteiskunnasta mielivalta pois. Tällä hetkellä voi olla jonkun yhden virkailijan huonosta päivästä kiinni miten sinun elämäsi käy. Tämä on pakko muuttaa ennemmin tai myöhemmin ja perustulo on tähän varmaankin ainoa ja muutenkin mielestäni hyvä ratkaisu. Ihmiset saavat ilmaista rahaa jo nyt erilaisin nimikkein eli tämä ei ole niin kallista ja huonolla tavalla erilaista kuin moni ajattelee. Perustulo palkitsee kaikesta palkattomasta puuhastelusta jota ihmiset luonnostaan tekevät. Sillä on varmasti yllättävästi arvoa!

Yksi näistä yksinäisistä
Yksi näistä yksinäisistä
2 vuotta sitten

Pitäisi enemmän tutustua talouteen, että osaisin sanoa onko perustulo hyvä juttu sen talouden kannalta.
Joka tapauksessa, uskon että perustulo lisäisi monilla hyvinvointia.