Psykoosipiirteinen persoonallisuus – outoja ajatuksia, kummallista käytöstä

Viimeksi päivitetty: |

Psykoosipiirteinen persoonallisuus on persoonallisuuden häiriö, johon liittyy huomattavan omituista ajattelua, kommunikointia ja havaintoja.  

Erikoisia uskomuksia, maagista ajattelua, kummallinen puhetapa, ystävien vähyys, jatkuva ja voimakas ahdistuneisuus. Muun muassa nämä piirteet ja oireet ovat yleisiä psykoosipiirteistä persoonallisuushäiriötä sairastavalle. 

Psykoosipiirteinen eli skitsotyyppinen persoonallisuushäiriö ei ole mukana Maailman terveysjärjestön ICD-10-tautiluokituksen persoonallisuushäiriöluokassa (F60), mutta Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen DSM-5-luokituksesta se löytyy. 

Suomessa psykoosipiirteinen persoonallisuus löytyy luokiteltuna skitsofrenian ja muiden psykoosien alle. Nimitystä ei kuitenkaan suositella käytettäväksi, sillä raja toisaalta epäluuloiseen (paranoidinen) ja eristäytyvään (skitsoidi) persoonallisuushäiriöön  ja toisaalta skitsofreniaan on häilyvä. 

Psykoosipiirteisen persoonallisuuden oireet

Psykoosipiirteinen persoonallisuushäiriö oirehtii tavoin, joille ominaista on yleinen ajattelun, havaitsemisen ja käyttäytymisen outous sekä hatarat tai olemattomat ihmissuhteet ja sosiaaliset taidot. 

Häiriön ydinpiirteitä ovat:

 • omituinen ajattelu ja käyttäytyminen
 • erikoiset havaintokokemukset 
 • kokemus siitä, että ulkoisilla tapahtumilla on epätavallinen henkilökohtainen tarkoitus 
 • epätavalliset uskomukset ja maaginen ajattelu (esim. telepatia, selvänäkö, taikausko, oudot fantasiat)
 • epämukavuuden tunteet sosiaalisissa tilanteissa
 • latistuneet tunteet tai asiaankuulumaton tunneilmaisu
 • outo puhetapa (esim. epämääräinen, saivarteleva, seikkaperäinen, korostetun korrekti) 
 • erikoinen ulkonäkö
 • läheisten ystävien puute
 • sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä voimakas ahdistuneisuus ja vainoharhaisia pelkoja, jotka eivät hellitä tutustumisen jälkeenkään
 • paranoidiset ajatukset 
 • epäluuloisuus 

Masennukseen sairastuminen on psykoosipiirteisestä persoonallisuudesta kärsivien keskuudessa melko yleistä. Harvard Health -julkaisun arvion mukaan noin puolet heistä sairastuu masennukseen jossain vaiheessa elämäänsä.

Skitsofreniassa yleiset voimakkaat harhaluulot ja hallusinaatiot eivät kuulu tämän persoonallisuushäiriön oirekirjoon, mutta joskus psykoosipiirteisestä persoonallisuudesta kärsivä voi sairastua myös skitsofreniaan. 

Psykoosipiirteinen persoonallisuus onkin tavallista yleisempi häiriö skitsofreniaa sairastavien sukulaisilla.  

Persoonallisuushäiriöiden kolme ryhmää

Psykoosipiirteinen persoonallisuus kuuluu usein käytetyssä persoonallisuushäiriöiden kolmijaossa samaan ryhmään epäluuloisen eli paranoidisen ja eristäytyvän eli skitsoidisen persoonallisuushäiriön kanssa. 

Toisessa persoonallisuushäiriöiden ryhmässä ovat epäsosiaalinen, epävakaa, huomiohakuinen ja narsistinen persoonallisuushäiriö.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat estynyt, riippuvainen ja vaativa persoonallisuushäiriö.

Persoonallisuushäiriöt yleensä ovat melko tavallinen ongelma: arvioiden mukaan niistä kärsii kaikkiaan 5–15 prosenttia aikuisista. 

Psykoosipiirteisen persoonallisuuden esiintyvyys puolestaan on noin 0,6–4 prosenttia. Se on miehillä jonkin verran yleisempi kuin naisilla. 

Häiriö puhkeaa tavallisimmin varhaisaikuisuudessa ja on pitkäkestoinen, usein loppuelämän mukana kulkeva sairaus. 

Miten psykoosipiirteistä persoonallisuutta hoidetaan?

Psykoosipiirteiseen persoonallisuushäiriöön ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Siksi hoidossa keskitytäänkin häiriön oireiden lievittämiseen ja sen myötä häiriöstä kärsivän elämänlaadun parantamiseen. 

Lääkehoito voi auttaa psykoosipiirteiseen persoonallisuuteen liittyvien oheissairauksien ja -oireiden, esimerkiksi masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa. Myös psykoosilääkkeitä saatetaan määrätä.

Psykoterapian tehosta häiriön hoidossa ei ole aukotonta näyttöä, mutta esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelusta saattaa olla hyötyä. 

Kuva: Jr Korpa/Unsplash

LÄHTEET

Kirchner, S. K., Roeh, A., Nolden, J., & Hasan, A. (2018). Diagnosis and treatment of schizotypal personality disorder: evidence from a systematic review. Npj Schizophrenia, 4(1). https://doi.org/10.1038/s41537-018-0062-8

Martel, J. (2017). Schizotypal Personality Disorder (STPD). Healthline. https://www.healthline.com/health/schizotypal-personality-disorder#symptoms

Marttunen, M. Eronen, M. & Henriksson, M. (2019). Psykoosipiirteinen, skitsotyyppinen persoonallisuus. Teoksessa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M. & Partonen, T., Aalberg, V. & Seppälä, O. (toim.), Psykiatria (verkkoversio). 

psykoosipiirteinen persoonallisuus oireet

Lue lisää persoonallisuushäiriöistä:

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit