Tunnelukkotesti: Testaa mitkä tunnelukot vaikuttavat eniten omassa elämässäsi

Viimeksi päivitetty: |

Tunnelukot ovat lapsuudessa opittuja haitallisia kokemisen ja tuntemisen tapoja, jotka voivat hankaloittaa elämää aikuisiällä monella tavalla. Mitkä ovat sinun hallitsevat tunnelukkosi? Ota asiasta selvää tekemällä tunnelukkotesti.

Skeematerapian isä ja tunnelukkokonseptin luoja Jeffrey E. Young kollegoineen käyttää kehittämäänsä alkuperäistä tunnelukkotestiä potilaidensa kanssa osana laajempaa terapiakokonaisuutta.

Siksi on tärkeää muistaa, että tämä eikä mikään muukaan yksittäinen ja psykoterapian kontekstista irrallinen nettitesti ei voi kertoa syvällistä ja lopullista totuutta tunnelukoistasi (eikä muistakaan ominaisuuksistasi). 

Youngin tunnelukkomittarin täyspitkä versio sisältää kaikkiaan 232 väitettä, joten kyseessä on perinpohjainen työkalu. Mittarin lyhyemmän, 90-kohtaisen version käyttökelpoisuus on todettu myös monissa tutkimuksissa, esimerkiksi tässä tutkimuksessa paneuduttiin mittarin suomalaisversioon. 

Vaikka tämä Evermindin vielä paljon lyhyempi tunnelukkotesti on saanut innoitusta Youngin pitkästä testistä, se on kuitenkin ennen kaikkea työkalu kevyehköön itsetutkiskeluun ja ehkä vielä enemmän keino tutustua tunnelukkojen maailmaan yleisesti.

Lähde siis matkaan iloisen uteliaana, mutta muista, että tämäkään testi ei ole virallinen johtopäätös tunnelukoistasi – eikä varsinkaan minkäänlainen diagnoosi sinusta. 

Älä jää liikaa järkeilemään kysymyksiä vaan vastaa tunne edellä. Älä myöskään epäröi käyttää asteikon ääripäitä, sillä se auttaa erottamaan tärkeimmät tunnelukkosi muista. Vastauksiasi ei tallenneta.


Tunnelukkotesti

1
Takerrun herkästi toisiin ihmisiin.
2
Elämässäni ei ole ketään, kenelle voisin uskoutua.
3
Pelkäänpä pahoin, että niin oma tulevaisuuteni kuin maailman tulevaisuus on synkkä.
4
Olen pitkävihainen.
5
Teen aina mieluummin vähän ylimääräistä kuin liian vähän.
6
Muut menestyvät, minä en.
7
En ole lainkaan varma, ovatko näkemykseni omiani vai vanhempieni tai puolisoni.
8
On helpompaa kaikille, jos en tuo esille omia tarpeitani.
9
Ei ole olemassa porukkaa, johon tuntisin kuuluvani.
10
Minulla on yleensä enemmän annettavaa kuin muilla.
11
Minun on vaikea luottaa ihmisiin.
12
En osaa kunnolla huolehtia itsestäni.
13
Minusta tuntuu, etten riitä.
14
Syöminen ja/tai juominen menee minulta usein överiksi.
15
Pessimisti ei pety.
16
Tunteiden spontaani ilmaiseminen on minusta vaivaannuttavaa.
17
Tärkeiden ihmisten seurassa tunnen itsenikin erityiseksi.
18
”Tarpeeksi hyvä” ei ole tarpeeksi hyvä – on aina pyrittävä parhaaseen.
19
Pelkään, että minulle rakkaat ihmiset joko kuolevat tai jättävät minut.
20
Minua on kohdeltu elämässäni huonosti.
21
Kun kaipaan lohdutusta, en tiedä, kenen puoleen kääntyisin.
22
Jos paljastaisin todellisen minäni, muut eivät varmasti pitäisi minusta.
23
Välillä minusta tuntuu kuin olisin olio vieraalta planeetalta.
24
Yleensä vain sotken asiani.
25
Varaudun aina pahimpaan.
26
Kerromme vanhempieni ja/tai puolisoni kanssa toisillemme kaiken.
27
Lait ja säännöt on tehty kierrettäviksi.
28
En usko olevani yhtä fiksu tai taitava kuin useimmat muut.
29
Jos en heti onnistu, tuskin yritän uudelleen.
30
Välttelen riitelemistä viimeiseen asti senkin uhalla, että omat näkemykseni jäävät muiden jalkoihin.
31
Ensin tulevat toisten tarpeet ja vasta sitten omat tarpeeni – jos silloinkaan.
32
Saavutukset eivät tunnu miltään, jos kukaan ei kehu minua niistä.
33
Itku pitkästä ilosta.
34
En usko, että minua pidetään erityisen helposti lähestyttävänä ihmisenä.
35
Velvollisuuksista ei sovi luistaa ja sovitut asiat hoidetaan vaikka pää kainalossa.
36
Ruoskin itseäni – aivan ansaitusti – epäonnistumisistani.

Tunnelukot lyhyesti

1. Hylkääminen

Hylkäämisen tunnelukkoon liittyy menetyksen pelkoa ja epävarmuutta saatavilla olevasta emotionaalisesta tuesta. Taustalla voivat olla kokemukset vanhemmista, jotka eivät ole osanneet tai voineet olla läsnä, silloin kun sille olisi ollut tarvetta. Hylkäämisen tunnelukko voi aikuisiällä saada aikaan hylätyksi tulemisen pelkoa, takertumista läheisiin (esimerkiksi puolisoon) sekä vaikeutta luottaa toisiin ihmisiin. 

2. Kaltoinkohtelu

Kaltoinkohtelun tunnelukkoon liittyy oletus siitä, että toiset ihmiset tarkoituksella käyttävät hyväkseen, satuttavat, nöyryyttävät, pettävät, manipuloivat tai valehtelevat. Tämä tunnelukko näkyy vaikeutena luottaa toisiin ja tunteena, että on vetänyt elämässä muita lyhyemmän korren.

3. Emotionaalinen vaje

Emotionaalisen vajeen skeemaan liittyy tunne siitä, että jää vaille toisten osoittamaa huomiota, hoivaa, suojaa ja myötätuntoa: Ei ole ketään, jolle uskoutua tai joka huomaisi eikä ketään, joka ohjaisi ja neuvoisi. Tuntuu, ettei ole erityinen ja tärkein kenellekään. 

4. Vajavuus ja viallisuus

Vajavuuden ja viallisuuden tunnelukkoon liittyy häpeää omasta ”huonoudesta”, alempiarvoisuudesta toisiin nähden ja uskoa, ettei mitenkään voisi tulla rakastetuksi omana itsenään. Vajavuuden ja viallisuuden tunnelukko voi ilmetä yliherkkyytenä kritiikille, epävarmuutena, jatkuvana itsensä vertailuna muihin ja omien heikkouksien ja vikojen häpeämisenä ja piilotteluna.

5. Eristäytyminen

Eristäytymisen skeemaan, josta käytetään myös nimitystä ulkopuolisuuden tunnelukko, liittyy tunne omasta ulkopuolisuudesta ja erilaisuudesta – ettei kuulu mihinkään porukkaan, ei tule ymmärretyksi eikä nähdyksi. Eristäytymisen tunnelukko voi konkretisoitua ajatukseen: ”Jos katoaisin huomenna, kukaan ei edes huomaisi sitä.”

6. Riippuvuus ja kykenemättömyys

Riippuvuuden ja kykenemättömyyden skeemaan liittyy usko omasta kyvyttömyydestä huolehtia itsestään ja erilaisista askareista. Tunnelukko voi ilmetä kyvyttömyytenä tarttua toimeen ja vaikeutena tehdä päätöksiä. 

7. Suojattomuus

Suojattomuuden tunnelukko ilmenee vaarojen liioitteluna ja erilaisten katastrofien pelkona. Pelko voi kohdistua oman tai läheisen terveyden menettämiseen (esim. syöpä tai ”hulluksi tuleminen”) tai ulkoisiin uhkiin, kuten luonnonmullistuksiin, ryöstetyksi tulemiseen, liikenneonnettomuuksiin jne. 

8. Kietoutuneisuus

Kietoutuneisuuden skeemassa oma elämä on liiallisen punoutunut jonkun toisen ihmisen (yleensä vanhemman tai puolison) elämään. Ihminen ei osaa kuvitella selviävänsä tai olevansa onnellinen ilman toista ja tämän jatkuvaa tukea. Mielipiteiden muodostaminen on vaikeaa ja itsenäinen päätöksenteko tyssää jahkailuun.

9. Epäonnistuminen

Epäonnistumisen tunnelukko viittaa uskoon, että elämä kulkee vääjäämättä kohti epäonnistumista ja saavuttamatta jääviä tavoitteita. Ihminen uskoo olevansa peruuttamattomalla tavalla huonompi ja kykenemättömämpi kuin vertaisensa. Alisuoriutuminen on tyypillistä epäonnistumisen tunnelukosta kärsivälle. 

10. Oikeutus ja erityisyys

Oikeutuksen tunnelukolla tarkoitetaan uskoa, että on parempi kuin muut ja on siksi oikeutettu erityiskohteluun. 

Säännöt eivät kosketa samalla tavalla muita ja asioiden on sujuttava täsmälleen omien toiveiden mukaisesti. Toisten tarpeiden asettaminen omien tarpeiden edelle on vaikeaa.

11. Itsekontrollin tai itsekurin puute

Riittämättömän itsekontrollin tai -kurin tunnelukko näkyy vaikeutena saavuttaa tavoitteita tai toisaalta voimakkaina tunteenpurkauksina tai vaikeuksina vastustaa hetken mielihaluja. Ihminen saattaa myös vältellä kaikenlaista epämukavuutta, olipa kyseessä sitten erimielisyys tai fyysinen voimainponnistus.

12. Alistuminen 

Alistumisen tunnelukolla tarkoitetaan alistumista toisten tahtoon tai kontrolliin, jotta nämä eivät suuttuisi, hylkäisi tai reagoisi muuten kielteisellä tavalla. Näin tukahdetuksi tulevat niin omat toiveet ja tarpeet kuin oma tunneilmaisu. Käyttäytyminen on kuuliaista, mutta toisaalta myös passiivis-aggressiivista ilmaisematta jäävien kielteisten tunteiden vuoksi. 

13. Uhrautuminen

Uhrautumisen tunnelukkoon kiinni jäänyt laittaa toistuvasti toisten tarpeet omiensa edelle, koska hän ei halua tuottaa toisille pettymystä tai harmia. Myös syyllisyydentunteiden välttely saa jättämään omat tarpeet huomiotta. Uhrautumisen tunnelukko on sukua läheisriippuvuudelle. 

14. Hyväksynnän hakeminen toisilta

Hyväksynnän hakemisen tunnelukko viittaa toimintatapoihin, joilla tavoitellaan huomiota, hyväksyntää tai tunnustusta muilta. Tästä skeemasta kärsivä saattaa päätyä pienoiseksi kameleontiksi ja muuttaa niin käyttäytymistään kuin ulkoista olemustaan aina sen mukaan, minkä hän arvelee eniten miellyttävän kulloistakin seuraa. 

15. Kielteisyys ja pessimismi

Kielteisyyden ja pessimismin tunnelukko viittaa elämän mittaiseen, piintyneeseen tapaan suhtautua asioihin negatiivisesti: ihan pian kaikki menee pahemman kerran pieleen, vaikka juuri nyt kaikki olisikin hyvin. Kielteisyyden tunnelukosta kärsivä valittaa usein, on tuon tuosta huolestuneisuutena ja päätösten tekeminen on hänelle vaikeaa. 

16. Emotionaalinen estyneisyys

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko estää ihmistä hyppäämästä spontaanisti seikkailuun tai ilmaisemaan tunteitaan. Hän haluaa välttää kritiikkiä, häpeää tai kontrollin menetystä.  Rationaalisuus näyttelee elämässä kohtuuttoman suurta osaa. Myös tarpeiden ja toiveiden ilmaiseminen on vaikeaa. 

17. Vaativuus ja ylikriittisyys

Vaativuuden tunnelukko saa ihmisen vaatimaan paljon niin itseltään kuin toisiltaan. Itsearvostus on usein kiinni nimenomaan suorituksista. Taustalla saattaa vaikuttaa vanhemmilta saatu ehdollinen hyväksyntä: olet vain niin hyvä kuin viimeisin koulutodistuksesi tai suoriutumisesi harrastuksen parissa.  Elämässä on paljon sääntöjä ja jäykkiä käsityksiä oikeasta ja väärästä. 

18. Rankaisevuus

Rankaisevuuden tunnelukkoon kuuluu ajatus siitä, että ihmisiä kuuluu rangaista tekemistään virheistä ja anteeksiantaminen on vaikeaa. Epäonnistuessaan tai muuten vaikeissa olosuhteissa ihminen ei edes kaipaa sääliä, sillä hän pitää kohtaloaan ansaittuna. Samasta syystä säälin tunteet tai myötätunnon osoittaminen toisia ihmisiä kohtaan ei ole luontevaa. 

Tutustu myös:

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
12 Kommenttia
vanhimmat
uusimmat eniten ääniä saaneet
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit
kasperi kataja
kasperi kataja
1 vuosi sitten

moimoi vain

ShaSha
ShaSha
1 vuosi sitten

257/324. Enpä tiennyt, että mulla olisi näinkin pahat tunnelukot.

Taastässäollaan 62 v.
Taastässäollaan 62 v.
1 vuosi sitten

Luulin että olen käynyt nämä asiat jo moneen kertaan läpi. Mutta jälleen uusiutuvan masennusta (päätyen taas itse hoitamaan) Luin kirjan jossa käskettiin taas ottamaan lapiokäteen, niinpä päädyin tähän.

loopy
loopy
1 vuosi sitten

45. en taida olla lukossa

Milla
Milla
1 vuosi sitten

Moikka kaikille! Tsemppiä Elämään

minätila
minätila
1 vuosi sitten

Tunnelukkotesti on muuttunut. Ennen se löytyi skeematerapia.fi-sivustolta. Olisi myös kiva, että tunnelukon tulokset saisi sähköpostiin, kuten aikaisemmin.

KATZU
KATZU
10 kuukautta sitten

yhteispistemääräsi on 120/324 pistettä

Ohhoo olisin voinut kuvitella luvun olevan isompi , selkeästi jokseenkin tunnelukot ovat läsnä mutta ei koko ajan ja asioita on työstetty tiedottamasti mikä onkin hyvä asia

Mitä?
Mitä?
10 kuukautta sitten

En ymmärrä miten tämä toimii. Jokaisen tunnelukon kohdalla tulos on 0/18 mutta kokonaispistemäärä kuitenkin 159/324? Eli minulla ei siis kuitenkaan ole mitään noista tunnelukoista, mutta kuitenkin sitten jotain muuta? Mitä tälle muulle sitten voi tehdä?

Emo
Emo
8 kuukautta sitten

Mulla on vähentyny lukot urakalla! <3 Suosittelen teillekin omien pelkojen kohtaamista.

Action, trigger, release, repeat.
= Toiminta, (pelko)reaktio, helpotus & uudestaan!

mari
mari
3 kuukautta sitten

Kun kysymykset ovat negaatioita, niitä ja niihin vastausta on vaikea ymmärtää. Saattaa valita vastauksen ihan väärästä päästä.

Yks Janne vaan
Yks Janne vaan
18 päivää sitten

Tein tunnelukko testin ja yllätyksenä en saanut kuin 101 pistettä odotin saavani enemmän