Varautuneesta vauvasta kasvaa introvertti aikuinen

Viimeksi päivitetty: |

Jos olit varautunut ja hillitty vauva, sinusta todennäköisesti kasvaa pidättyväinen, introvertti aikuinen. Tähän tulokseen on tultu tuoreessa pitkittäistutkimuksessa, jossa selvitettiin, millä tavalla vauva-ajan temperamentti näkyy aikuisiän persoonallisuudessa yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin.

Temperamentilla tarkoitetaan yksilöllisten erojen biologista perustaa sen suhteen, millä tavalla ihmiset reagoivat maailmaan niin emotionaalisesti kuin käytöksellään. Lapsuuden temperamentti luo pohjan aikuisvuosien persoonallisuudelle.

Estyneisyys on varovaisuutta tuntemattoman edessä

Estyneisyydestä (behavioral inhibition) puhutaan silloin, kun ihminen suhtautuu varovaisesti, pelokkaasti ja vältelleen tuntemattomiin ihmisiin, tilanteisiin ja asioihin.

Estyneisyys on suhteellisen pysyvä temperamenttipiirre läpi vauva- ja lapsuusvuosien. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että estyneistä lapsista tulee muita helpommin sosiaalisesti vetäytyviä ja he kärsivät muita yleisemmin muun muassa ahdistuneisuudesta.

Pitkittäistutkimuksia estyneisyyden vaikutuksista on vain vähän

Vaikka aikaisemmat havainnot antavat jo viitteitä siitä, miten estyneisyys lapsuudessa vaikuttaa aikuisiän persoonallisuuteen, on olemassa vain pieni kourallinen pitkittäistutkimuksia, joissa on seurattu estyneitä lapsia varhaisesta lapsuudesta aina aikuisuuteen asti.

Nyt julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa lapset olivat tutkimuksen alkaessa neljän kuukauden ikäisiä. Kymmenen kuukautta myöhemmin arvioitiin lasten estyneisyyttä.

Big Five -persoonallisuustesti

Millainen minä olen? Ota selvää luonteestasi tekemällä BIG FIVE -persoonallisuustesti

Voimakas reagointi omiin virheisiin kertoo paljon

Estyneiksi 14 kuukauden iässä arvioidut lapset kutsuttiin takaisin tutkimuslaboratorioon 15-vuotiaina.

Neurofysiologisissa testeissä arvioitiin, kuinka negatiivisesti koehenkilöt reagoivat tekemiinsä virheisiin. Koehenkilöt laitettiin tekemään tehtäviä tietokoneella samaan aikaan, kun heidän aivojen sähköistä toimintaa mitattiin.

Negatiivinen reaktio virheeseen näkyy aivosähkökäyrässä pienenä pudotuksena virhettä edeltävään tasoon verrattuna.

Menetelmällä saadaan siis selville, kuinka herkästi ihmiset reagoivat tekemiinsä virheisiin.

Korkea reagointiherkkyys on yhteydessä muun muassa ahdistuneisuuteen.

Matala reagointiherkkyys – jos itse tehdyt virheet eivät aiheuta pudotusta aivosähkökäyrässä – puolestaan liitetään erilaisiin käyttäytymisongelmiin, kuten impulsiivisuuteen sekä päihteiden väärinkäytön kohonneeseen riskiin.

Pidättyväinen vauva oli sitä myös aikuisena

Seuraavan kerran koehenkilöt palasivat tutkittaviksi 26-vuotiaina. Silloin selvitettiin heidän persoonallisuuttaan, mielenterveyttään ja sosiaalisia toimintatapojaan. Myös koulutuksesta ja alkaneista työurista kyseltiin.

”On uskomatonta, että olemme pystyneet pitämään yhteyttä tähän porukkaan näin monta vuotta ja että he edelleen ovat kiinnostuneita ja jaksavat auttaa meitä työssämme”, tutkija Nathan Fox kehuu.

Tutkijoille selvisi, että estyneiksi todetut vauvat olivat kasvaneet pidättyväisiksi ja introverteiksi nuoriksi aikuisiksi, joilla 26-vuoden ikään mennessä oli verrokkeja vähemmän romanttisia ihmissuhteita ja jotka olivat vähemmän tekemisissä niin ystävien kuin sukulaisten kanssa.

Ei vaikutusta opintoihin tai menestymiseen työelämässä

Yhteys estyneisyyden ja myöhempien mielenterveyden ongelmien, kuten ahdistuneisuuden  välillä löytyi niiden kohdalla, jotka olivat 15-vuotiaina reagoineet voimakkaasti tekemiinsä virheisiin.

Opiskelu- ja työmenestykseen estyneisyys ei ollut koehenkilöiden kohdalla vaikuttanut. Se ei ollut myöskään lisännyt ongelmakäyttäytymistä, kuten impulsiivisuutta tai päihteiden väärinkäyttöä.

Synnynnäisellä temperamentilla on suuri vaikutus

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että synnynnäisellä temperamentilla on suuri vaikutus ihmisen elämään. Tietyt neurofysiologiset markkerit – kuten aivojen sähköistä toimintaa mittaamalla todennettu negatiivinen reaktio omiin virheisiin – auttaa tunnistamaan ne ihmiset, jotka ovat suurimmassa riskissä kärsiä mielenterveyden ongelmista aikuisiässä.

”Olemme tutkineet estyneisyyttä pitkään. On selvää, että se vaikuttaa merkittävällä tavalla ihmisen myöhempään elämään”, Fox summaa.

Lähde: National Institute of Mental Health

Tutkimusviite: Henniger, Tang, A., Crawford, H., Morales, S., Degnan, K. A., Pine, D. S., & Fox, N. A. (2020). Infant behavioral inhibition predicts personality and social outcomes three decades later. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1917376117

Artikkelin kuva: Nick Dunlap

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit