Big Five -malli kuvaa viisi suurta persoonallisuuden piirrettä

| | ,

Viisi suurta persoonallisuuden piirrettä (Big Five) on yksi yleisimmistä, tutkituimmista ja laajimmin hyväksytyistä ihmisen persoonallisuutta kuvaavista malleista. Big Five -mallin persoonallisuuspiirteet ovat avoimuus, tunnollisuus, ekstroversio, sovinnollisuus ja neuroottisuus.

Millainen ihminen on luonteeltaan?

Persoonallisuus- ja luonne-sanoja käytetään arjessa paljon, sillä ihmisen ominaispiirteiden – omien ja toisten – on tavattoman mielenkiintoista puuhaa.

Persoonallisuuspsykologiassa tarkastellaan ihmisen suhteellisen pysyviä psykologisia ominaisuuksia eli meidän tapaamme ajatella, tuntea ja käyttäytyä.

Joiltain osin olemme toistemme kaltaisia, mutta toisaalta taas kukaan meistä ei ole keskenään täysin samanlainen – olemme ainutlaatuisella tavalla omanlaisiamme.

Big Five -mallin viisi persoonallisuuden piirrettä ovat toisistaan riippumattomia eli yhdestä persoonallisuuden piirteestä ei voida vetää johtopäätöksiä yksilön muiden piirteiden suhteen: Jos joku vaikkapa on erittäin tunnollinen, siitä ei voi päätellä mitään henkilön sovinnollisuudesta tai neuroottisuudesta.

TIESITKÖ?
Viiden suuren persoonallisuuspiirteen malli tunnetaan englanniksi myös OCEAN-mallina. Nimi toimii kätevänä muistisääntönä, sillä se saadaan yhdistämällä viiden piirteen englanninkielisten nimien alkukirjaimet:
Openness Conscientiousness Extraversion Agreeableness Neuroticism

Persoonallisuuden piirteet Big Five –mallin mukaan:

Avoimuus (älyllisyys, mielikuvituksellisuus)

Avoimuus uusille kokemuksille tarkoittaa nimensä mukaisesti yksilön halua ja kiinnostusta kokeilla, kokea ja nauttia uusista asioista. Kokemuksille avoin tyyppi hyppää innolla tuntemattomaan.

Kokemuksille avoin hakeutuu muita herkemmin vaarallisina pidettyjen aktiviteettien pariin. Tutkimusten mukaan hän myös kokeilee muita herkemmin huumeita ja suhtautuu vapaamielisemmin seksiin. Avoimuus yhdistetään luovuuteen ja jopa yleiseen hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

Tätä ulottuvuutta kutsutaan myös älyllisyydeksi ja mielikuvituksellisuudeksi, millä tarkoitetaan henkilön avoimuutta oppimiselle, uusille ajatuksille ja syvällisille keskusteluille.

Avoimuus-jatkumon toisesta päästä löytyvät puolestaan he, jotka haluavat pitäytyä rutiineissa ja kaikessa tutussa, olipa sitten kysymys ihmisistä tai ideoista.

Lue myös: Luovan ajattelun edellytys on, että valitsemme vähemmän kuljetun tien

Tunnollisuus

Tunnolliseen ihmiseen voi luottaa, sillä hän toimii, kuten sovitaan. Kurinalaisena tyyppinä hän työskentelee järjestelmällisesti tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Hommat hoidetaan huolellisesti, säntillisesti, tehokkaasti ja ajallaan. Velvollisuudet otetaan vakavasti ja pitkän tähtäimen päämääriä tavoitellaan suunnitellusti.

Tunnollisuus yhdistetään vähäisempään spontaaniuteen ja jääräpäisyyteen.  Stressaavat tilanteet tunnollinen saattaa ottaa muita raskaammin.

Äärimmilleen vietynä tunnollisuus saattaa näyttäytyä pakkomielteisyytenä, perfektionismina ja työriippuvuutena.

Ekstroversio

Ekstroversio-ulottuvuus kertoo ihmisen ulospäin suuntautuneisuudesta. Ekstrovertti saa energiaa ihmisistä ja tutustuu mielellään uusiin ihmisiin. Ekstroversioon yhdistetään seurallisuuden lisäksi iloisuus, itsevarmuus, ystävällisyys, jännityksenhakuisuus­­­ ja aktiivisuus.

Yksinolo voi tuntua ekstrovertistä pitkästyttävältä ja joskus peräti ahdistavalta, kun taas ekstrovertin vastinpari, introvertti, saa usein voimaa nimenomaan yksinolosta. Introvertti on ekstroverttiä vaiteliaampi ja saattaa ollessaan kanssakäymisissä toisten kanssa vaikuttaa ujolta ja pidättyväiseltä.

Lue myös: Ahdistuneisuus on yleisempää introverttien keskuudessa

Sovinnollisuus

Sovinnollisuudella viitataan harmoniaa hakevaan ja riitoja välttävään persoonallisuuden piirteeseen.

Sovinnollinen ihminen koetaan usein lämpimäksi ja ystävälliseksi tyypiksi, joka osaa tehdä kompromisseja ja jonka kanssa on helppo tulla toimeen.

Neuroottisuus

Neuroottisuus persoonallisuuden piirteenä tarkoittaa taipumusta kokea kielteisiä tunteita, kuten syyllisyyttä, ahdistuneisuutta, pelkoa, turhautuneisuutta, alakuloa ja vihaa.

Neuroottinen tulkitsee tilanteet muita herkemmin uhkaaviksi ja kokee asiat stressaavampina kuin emotionaalisesti tasapainoisempi vastinparinsa.

Evoluution näkökulmasta tarkasteltuna tämä raskaan kuuloinen piirre on voinut olla hyödyllinen: Vaaroihin ja kielteisiin seurauksiin keskittyminen on ehkä auttanut esivanhempiamme pysymään hengissä.

Persoonallisuuden talossa

Persoonallisuuden tutkimuksessa käytetään erilaisia persoonallisuuden malleja, joissa erotetaan toisistaan ihmisen biologinen perusta, persoonallisuuden ominaisuudet ja kulttuuritekijät sekä kuvataan näiden keskinäiset suhteet.

Yksi yleisimmistä persoonallisuuden malleista on yhdysvaltalaisprofessori Dan McAdamsin persoonallisuuden kolme kerrosta, joita monesti havainnollistetaan piirtämällä ne ”persoonallisuuden taloon”. 

Mallissa persoonallisuuden piirteet yhdessä temperamentin kanssa luovat yhdessä persoonallisuuden perustan, sillä sieltä löytyvät ihmisen suhteellisen pysyvät tilanteesta, ajasta ja rooleista riippumattomat ominaisuudet. Täältä kivijalasta löytyvät siten myös Big Five –mallissa kuvatut persoonallisuuden piirteet.

Persoonallisuuden talon toisesta kerroksesta löytyvät ihmisen sopeutumistavat, motiivit, tavoitteet, arvot, selviytymiskeinot – sellaiset ominaisuudet, jotka ovat selkeämmin aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin rooleihin sidottuja.

Kolmanteen kerrokseen persoonallisuuden talossa sijoitetaan tarinamuotoinen identiteetti eli eräänlainen kokoava elämäntarina, joka kuvaa erityisesti aikuisen ihmisen persoonallisuutta.

Testaa oma persoonallisuutesi

Jos kiinnostuit testaamaan itsesi näillä viidellä ulottuvuudella, Psykoterapiakeskus Vastaamon sivuilta löytyy 50-kohtainen Big Five –testi suomeksi. Englanniksi pääsee tekemään 300-kohtaisen testin esimerkiksi täällä.

Edellinen

Naiset eivät selviä multitaskauksesta miehiä paremmin – siihen ei pysty kunnolla kukaan