Yksin vain seurassa – kumpi on parempi henkilökohtaisen kasvun kannalta?

Viimeksi päivitetty: |

Mikä on yksinolon tarkoitus? Mitä tapahtuu toisten seurassa? Onko toisesta hyötyä ja toisesta haittaa vai tarvitaanko molempia?

Yksinolon ja yhdessä toisten kanssa vietetyn ajan merkitystä ihmiselle on selvitetty hiljan Social Psychology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa koehenkilöiden kokemusta yksinolosta ja toisten kanssa seurustelusta selvitettiin menetelmällä, jossa tutkimushenkilöitä pyydettiin täydentämään lauseiden alkuja. Osa lauseista liittyi yksinoloon ja osa tilanteisiin, joissa aikaa vietetään toisten ihmisten kanssa. 

Tutkimukseen osallistui yli 1700 ihmistä.

Toisten seurassa ollaan enemmän tässä ja nyt 

Tekstianalyysin avulla selvisi, että toisten seurassa ollessaan ihmiset keskittyvät enemmän käsillä olevaan hetkeen eivätkä niinkään menneisyyteen tai tulevaisuuteen. 

Yksin ollessa tilanne kääntyy päälaelleen niin, että ajatukset askartelevat enemmän menneissä tapahtumissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa. 

Seurassa ahdistaa, yksin surettaa 

Tutkimuksessa selvisi myös, että yhdessä toisten kanssa ollessaan tutkimushenkilöt kertoivat kokevansa enemmän ahdistuneisuutta ja vihaisuutta. 

Toisaalta yksin ollessa surullisuuden tunteet olivat hallitsevampia kuin porukassa. 

Yksin saa pohtia, suunnitella ja tehdä mitä haluaa

Yksinolo tarjoaa tutkimukseen osallistuneiden mielestä myös mahdollisuuden reflektoida – miettiä mennyttä ja suunnitella tulevaa sekä rentoutua ja toipua sosiaalisen kanssakäymisen aiheuttamasta stressistä. 

Yksinolon myönteisenä puolena pidettiin sitäkin, että silloin saa keskittyä itseen ja sellaisiin aktiviteetteihin, jotka itsestä tuntuvat mukavimmilta. 

Johtopäätös: on saatava olla sekä yksin että yhdessä

“Yksin vietetty aika ja toisaalta toisten seurassa vietetty aika näyttäytyivät koehenkilöiden vastausten perusteella laadullisesti erilaisina kokemuksina. Molempia tarvitaan eheän ja kokonaisen minäkäsityksen rakennusaineiksi. Sekä yksinolo että sosiaaliset kokemukset kokemukset hyödyttävät meitä omilla, ainutlaatuisilla tavoillaan”, tutkija Liad Uziel Bar-Ilan -yliopiston psykologian laitokselta sanoo. 

Uziel uskoo, että tutkimuksen tulokset voivat auttaa koronapandemian eristämiä: Vaikka yksinolo koettelee, siihen sisältyy samalla mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun. 

LÄHTEET

Bar-Ilan University:Being Alone and Socializing with Others Each Contributes Differently to Our Personal Development

Uziel, L. (2020). The Language of Being Alone and Being With Others. Social Psychology, 1–10. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000430

Aiheeseen liittyvää:

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt. Joskus siihen voi kulua useampi päivä, mutta jos kommettisi on asiallinen, se julkaistaan kyllä.

Tilaa
Ilmoitus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit