Millainen on ihannevanhempi? Vanhempien mielestä yhteiskunnalle mikään ei riitä

Viimeksi päivitetty: |

Suomalaisvanhempien mielestä yhteiskunta odottaa vanhemmilta miltei kaikkivoipaisuutta. ”Pelkkä” hyvä vanhemmuus ei riitä vaan lisäksi on oltava urasuuntautunut, menestynyt ja aikaansaava. 

Kaikkiaan 1431 vanhemman keskuudessa toteutetussa kyselytutkimuksessa sekä äidit että isät luonnehtivat ihannevanhempaa rakastavaksi, kärsivälliseksi ja kuria pitäväksi vanhemmaksi. 

On onnistuttava vanhempana – ja menestyttävä kodin ulkopuolella

Yhteiskunnan käsitys ihannevanhemmuudesta sisältää haastateltujen mielestä puolestaan ristiriitaisia ominaisuuksia ja suorituskeskeisyyttä sekä odotuksia taloudellisesta menestyksestä. 

Yhteiskunnan nähtiin ihannoivan vanhempaa, joka on yhtäältä urasuuntautunut, kouluttautunut, varakas ja aikaansaava, mutta toisaalta myös läsnä oleva ja epäitsekäs.

Yhteiskunnan koettiin myös asettavan vanhemmille epärealistisia, kaikkivoipaisuuteen viittaavia ihanteita.

Ulkoapäin tulevat odotukset uuvuttavat vanhemman

Professori Kaisa Aunola ja dosentti Matilda Sorkkila kertovat, että nimenomaan ulkoapäin tulevat odotukset ovat keskeinen vanhempana uupumisen taustalla vaikuttava tekijä. 

”Nyt raportoidut tulokset antavat lisätietoa siitä, mitä nämä ulkoapäin tulevat odotukset vanhempien itsensä kokemina ovat. Suorituskeskeisten arvojen esiintyminen yhteiskunnan vaateina on ilmiö, jota on syytä tutkia jatkossa laajemminkin”, tutkijat toteavat. 

Mielenkiintoisia on muun muassa pohtia, mistä koetut yhteiskunnan ihanteet kumpuavat ja missä määrin omien ja koettujen yhteiskunnan ihanteiden ja arvojen välinen ristiriita vaikuttaa paitsi vanhempana uupumisen, myös laajemmin esimerkiksi koulu- tai työuupumuksen taustalla.

Ihanteet eivät synny tyhjiössä, vaan myös vanhemmat itse ovat luomassa niitä

Tutkimuksessa äitien ja isien omat käsitykset ihanneäidistä ja -isästä olivat hyvin samankaltaisia. Myös äitien ja isien kokemukset yhteiskunnan ihanteista olivat pitkälti yhteneviä. 

”On kuitenkin hyvä huomioida, että vanhemmat ovat osaltaan myös itse luomassa näitä yhteiskunnan ihanteita, eli he eivät ole näistä täysin irrallisia”,  suomalaista ihannevanhemmuutta pro gradu -työssään vuonna 2019 tutkinut Juuli Halonen toteaa.

”Koska vanhempien kokemukset ulkoapäin asetetuista yhteiskunnan odotuksista voivat olla riskitekijä vanhempien hyvinvoinnille ja vanhemmuudelle, perheiden kanssa toimivien ammattilaisten olisi tärkeä ottaa odotukset ja näiden mahdollinen epärealistisuus puheeksi vanhempien kanssa keskusteltaessa”, Kaisa Aunola korostaa. 

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Artikkeliviite: Halonen, J., Rintala, R., Sorkkila, M., Rönkä, A., & Aunola, K. (2021). Suomalainen ihannevanhempi: Vanhempien käsitykset ihannevanhemman ominaisuuksista sekä yhteiskunnan ihanteista vanhemmuudelle. Psykologia, 56(3), 304-318.

Kuvituskuva: Caroline Hernandez / Unsplash

Lue lisää vanhemmuudesta:

Kommentit ennakkomoderoidaan eli julkaistaan vasta sen jälkeen, kun toimitus on ne ensin hyväksynyt.

guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit